Projekt edukacyjny Skarby Bałtyku (www.edukacja.naturalniebaltyckie.pl) powstał, by zainteresować uczniów szkół podstawowych tematyką Morza Bałtyckiego. Dzieci cofają się w czasie 40 mln lat, by odkryć tajemnicze lasy bursztynowe, dzięki którym dzisiaj na plażach znajdujemy złoto Bałtyku. Jak najłatwiej znaleźć ten skarb? I dlaczego jeszcze cenniejszym skarbem Bałtyku są ryby mieszkające w jego głębinach? Jakie mają wartości dla całego ekosystemu morskiego oraz dla mieszkańców krajów nadbałtyckich? Odpowiedzi na te pytania poznajemy podczas wędrówki po platformie e-learningowej przygotowanej na trzy etapy nauczania.